15 ธันวาคม 2564 บุกรุกที่กว่า 5 แสนราย ครม.จัดที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิให้ทำกิน

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/2265327

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบข้อมูลการทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ชนิดของพืชที่ปลูก ประเภท และจำนวนพื้นที่ที่ถูกบุกรุก แนวโน้มของการบุกรุก และแนวทางแก้ไขปัญหาการทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) นำเสนอ

สคทช. รายงานข้อมูลพอสรุปได้ดังนี้ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 41,881 ราย พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 1,512,052 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ถาวร เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 3,212 ราย พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 59,567 ไร่ พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 316,560 ราย พื้นที่ 4,273,726 ไร่ ป่าชายเลน 7,803 ราย พื้นที่ 102,222 ไร่ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 34,546 ราย พื้นที่ 1,183,570 ไร่ ที่ราชพัสดุ 80,548 ราย พื้นที่ 855,114 ไร่ ที่สาธารณประโยชน์ 32,941 ราย พื้นที่ 434,127 ไร่ และป่าไม้ส่วนกลางในที่ดินนิคมสร้างตนเอง 6,097 ราย พื้นที่ 240,348 ไร่ รวมมีจำนวนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 523,588 ราย พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวม 8,660,726 ไร่

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธินั้น เสนอให้นำที่ดินของรัฐที่ถูกบุกรุกเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยอนุญาตให้ทำกิน และอยู่อาศัยในลักษณะแปลงรวมให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือชุมชน โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ หรือดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ละประเภท โดยจะต้องกำชับให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ตรวจสอบไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมอีก