15 ธันวาคม 2563 อังกฤษเลิกอุดหนุนธุรกิจเชื้อเพลิงฟอสซิลในต่างแดน

ที่มา: https://www.dailynews.co.th /foreign/812880

นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ของสหราชอาณาจักร เปิดการประชุมสุดยอดว่าด้วยความมุ่งมั่นในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Ambition Summit) จะยุติการสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐต่อภาคธุรกิจพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลในต่างประเทศ นโยบายที่ริเริ่มขึ้นครั้งนี้หมายความว่า สหราชอาณาจักรจะยุติความช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อการส่งออก เงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา และกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่มีให้แก่โครงการน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน นโยบายนี้จะบังคับใช้กับโครงการใหม่ทุกโครงการโดยแทบไม่มีข้อยกเว้น นโยบายนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในรอบสี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลสหราชอาณาจักรสนับสนุนการส่งออกน้ำมันและก๊าซ มูลค่า ๒๑,๐๐๐ ล้านปอนด์ (ราว ๘ แสนล้านบาท) ผ่านการส่งเสริมการค้าและสินเชื่อเพื่อการส่งออก นโยบายใหม่นี้จะเริ่มนำไปใช้หลังผ่านการปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องเป็นเวลาสั้นๆ และจะมีผลโดยเร็วที่สุด อย่างช้าก่อนการประชุม COP26 ในเดือน พ.ย. ปีหน้า การประกาศครั้งนี้จะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีสีเขียว และพลังงานทดแทน ช่วยสร้างงานทั่วสหราชอาณาจักร และผลักดันให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวในระดับนานาชาติ รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะทำงานร่วมกับภาคธุรกิจน้ำมันและแก๊ส เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานที่ปล่อยคาร์บอนต่ำผ่านข้อตกลง North Sea Transition Deal ซึ่งเป็นข้อตกลงกับภาคธุรกิจพลังงานในแถบทะเลเหนือ เพื่อสนับสนุนให้เมือง เช่น ทีไซด์ (Teesside) และอเบอร์ดีน (Aberdeen) สามารถเป็นฮับของโลกในด้านพลังงานลม การดักจับคาร์บอน และเทคโนโลยีสะอาดอื่นๆ ในอนาคตได้