15 ธันวาคม 2562 Green Pulse I มายาคติของการ “รีไซเคิล”

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/858201?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=life

แม้จะมีความพยายามจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการช่วยกำจัดขยะพลาสติกหลังจากเรียนรู้แล้วว่า มันได้สร้างปัญหาให้กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากมายเพียงไร ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก หากพลาสติกยังคงถูกผลิต และถูกใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนขึ้น ในขณะที่กำลังความสามารถในการกำจัดขยะเหล่านี้ยังคงเป็นที่กังขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การรีไซเคิล” ที่ดูเหมือนจะเป็นความหวังมากที่สุดของการกำจัดขยะพลาสติก “การรีไซเคิล” และมายาคติแวดล้อม เริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะหลังจากที่มีการรวมตัวของกลุ่มองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า 1,500 องค์กรทั่วโลก นับตั้งแต่ปี 2016 (พ.ศ.2559) ในนามกลุ่ม Break Free From Plastic (BEFP) ที่ได้เริ่มตั้งคำถามถึงมาตรการการกำจัดขยะพลาสติกโดยการ “รีไซเคิล” ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาคธุรกิจเอกชนอย่างกว้างขวางทั่วโลกส่วนหนึ่ง เนื่องมาจากความไม่มั่นใจในกระบวนการรีไซเคิลที่อาจนำไปสู่ปัญหาใหม่เรื่องการปนเปื้อน การตกค้างของสารพิษในสิ่งแวดล้อม มีผลต่อสุขภาพ และประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิลที่ดูเหมือนจะไม่เท่าทันขนาดของปัญหาที่มีมานับตั้งแต่ ทศวรรษที่ 1950 (พ.ศ. 2493) และที่สำคัญคือ มุมมองทางธุรกิจและการเมืองที่หมายถึงการหลบเลี่ยงความรับผิดชอบที่แท้จริงจากปัญหาที่ได้ก่อ คือการผลิตพลาสติกในอุตสาหกรรมอย่างไม่จำกัด โดยตัวแทนขององค์กรเหล่านี้ รวมถึง Greenpeace และ องค์กรจากเยอรมนีอย่าง Heinrich Boll Stiftung (HBF) ได้ตั้งคำถามเอาไว้อย่างแหลมคมอีกครั้งในงานเปิดตัวรายงานฉบับใหม่ “Plastic Atlas” ซึ่งจัดทำโดย ประธานของ HBF คุณบาร์บารา อุนมูบิก และ คุณสติฟ วิลสัน หนึ่งในคณะกรรมการอำนวยการของ BFFP โดยรายงาน Plastic Atlasได้อัพเดทสถานการณ์ และสถิติตัวเลขวงจรชีวิตของพลาสติกตั้งแต่ต้นน้ำคือการผลิต จนถึงปลายน้ำที่มันกลายเป็นขยะปนเปื้อนอยู่ในดินและในทะเล และทบทวนประวัติศาสตร์ของพลาสติกจนถึงสถานภาพในปัจจุบัน ซึ่งรายงานดังกล่าวพบว่า นับตั้งแต่มีการค้นพบพลาสติกและนำมาผลิตในระดับอุตสาหกรรมในช่วงทศวรรษที่ 1950 จนถึง ปี 2017, มีพลาสติกกว่า 9,200 ล้านตันที่ถูกผลิตขึ้น และนำมาใช้ในโลกนี้ โดยแนวโน้มของการผลิตพลาสติกยังไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลง แต่กลับจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยการผลิตโดยเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่กว่า 400 ล้านตันต่อปี และภาคธุรกิจได้วางแผนไว้ว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตอีกราวร้อยละ 40 ในทศวรรษหน้า Plastic Atlas พบว่า อุตสาหกรรมพลาสติกที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีสัดส่วนถึงเกือบร้อยละ 40 (158/ 438 ล้านตัน ในปี 2017) ตามมาด้วยอุตสาหกรรมก่อสร้าง (71 ล้านตัน) และสิ่งทอ (62 ล้านตัน) ซึ่งในขณะที่แนวโน้มของการผลิตพลาสติกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากการกำจัดพลาสติกที่เกือบครึ่งถูกระบุว่ากลายเป็นขยะในเวลาไม่ถึงเดือนเพราะเป็นพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวเป็นส่วนใหญ่ ยังคงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ เพราะถูกพบว่า มีเพียงร้อยละ 14 ที่ถูกนำไปรีไซเคิล ในขณะที่อีก 10 ล้านตันโดยเฉลี่ยไหลลงสู่ทะเลในแต่ละปี และอีกจำนวนมากตกค้างในสิ่งแวดล้อม และบ่อขยะ และล่าสุดเกิดกรณีการส่งออกขยะพลาสติกจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปกำจัดยังประเทศอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพบว่า มีการส่งขยะพลาสติกมายังประเทศในภูมิภาคเหล่านี้อย่างก้าวกระโดดในช่วงระยะสองถึงสามปีที่ผ่านมา หลังจากที่จีนปฏิเสธที่จะรับการนำเข้าขยะพลาสติกจากประเทศเหล่านั้น ซึ่งประเทศที่เป็นผู้ส่งออกขยะพลาสติกรายใหญ่ที่สุดของโลกที่ถูกระบุ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อังกฤษ และเยอรมนี เรื่องขยะพลาสติกเป็นเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งรายงาน Plastic Atlas พยายามที่จะเปิดเผยมายาคติที่เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภค จนขยะพลาสติกกลายมาเป็นวิกฤติไม่น้อยไปกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอุตสาหกรรมพลาสติกเอง เป็นหนึ่งในตัวการปลดปล่อยคาร์บอนซึ่งมีสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ 10 ของปริมาณคาร์บอนที่จะอนุญาตให้ปลดปล่อยได้ในอีก 30 ปีข้างหน้า เพื่อไม่ให้โลกร้อนเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เพราะพลาสติกมีต้นกำเนิดมาจาก fossil fuelsไม่ต่างจากน้ำมัน และก๊าซนั่นเอง ในขณะที่พลาสติกกลายมาเป็นความท้าทายใหม่ของโลก ผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้กลับพบว่า ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจและการเมืองทำให้เกิดมายาภาพของพลาสติกที่กำลังสร้างปัญหาอยู่ในขณะนี้ คือการที่ผู้ผลิตพยายามล๊อบบี้ทางการเมืองและทางธุรกิจ เบี่ยงเบนความรับผิดชอบไปที่ผู้บริโภคและ “การรีไซเคิล” ให้เป็นมาตรการสำคัญในการแก้ปัญหาขยะพลาสติก โดยรายงานยกตัวอย่างการกระทำดังกล่าวว่า แค่เพียง American Chemistry Council เพียงสถาบันเดียว ซึ่งเป็นการรวมตัวผู้ผลิตเคมี และพลาสติกรายใหญ่ของโลกกว่า 150 บริษัท ได้ใช้เงินถึงกว่า US $ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯไปในการล๊อบบี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนับตั้งแต่ปี 2009 “ถ้าเราจะพูดถึงแนวทางแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในปัจจุบัน เราจำเป็นที่จะต้องพูดถึงแหล่งที่มาของมัน ซึ่งหมายรวมถึงบรรดาบริษัทผู้ผลิตเหล่านี้ เราจำเป็นที่จะต้องพูดถึงวงจรชีวิตของพลาสติกทั้งวงจร”ทั้งนี้ ข้อเสนอของบาร์บาร่า เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอในรายงานและของกลุ่ม BFFP ที่นำเสนอแนวทาง “Zero Waste” ซึ่งหมายถึงการผลิตและการบริโภคที่ไม่เหลือขยะ หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน นั่นเอง และเพื่อทำให้ได้ผล การเน้นการนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด (Reuse and Refill) คือ มาตรการที่จำเป็นและสำคัญมากกกว่า “มายาคติการรีไซเคิล” ที่ทางกลุ่มมองว่ามีความซับซ้อนในตัวของมันเอง และบริษัทจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือลดการผลิตพลาสติกลงนั่นเอง แม้จะมีกฏระเบียบต่างๆ ในแต่ละประเทศหรือในภูมิภาคที่จะควบคุมดูแลขยะพลาสติกในเวลานี้ แต่โลกยังขาดข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่จะเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเธอมองว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้มากที่สุดเพราะกำลังเผชิญปัญหาและความท้าทายจากขยะพลาสติกมากที่สุดในเวลานี้ ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวเห็นด้วยกับข้อเสนอของบาร์บาร่า และเขามองว่า กฏระเบียบที่มีอยู่ทั้งในประเทศและในภูมิภาคในเวลานี้ ดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ อาทิ 1995 Basel Ban Amendment ที่มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายสารพิษข้ามประเทศ แต่ทว่า ยังไม่ได้รวมถึงขยะพลาสติก นอกจากมีการพบว่าปนเปื้อนสารพิษ หรือ Asean Framework on Marine Debris ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มที่ยังมีสภาพเป็นเหมือนถ้อยแถลง ไร้ข้อผูกพันระหว่างประเทศ และการที่ยังจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องขยะทะเล โดยยังไม่ได้รวมถึงขยะพลาสติก (plastic waste) อย่างชัดเจน “เราอาจจะมีผู้นำโลกอย่างทรัมป์ หรือปูติน ซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผลักดันข้อตกลงระหว่างประเทศใหม่ที่มาดูแลเรื่องขยะพลาสติก แต่เราจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้ได้ และเราอาจสามารถผลักดันเรื่องนี้ผ่านรัฐบาลของเรา โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าจะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนนี้ได้ “เราตามหลังปัญหาอยู่มาก และเราจำเป็นที่จะต้องมีการลงมือทำทางการเมืองมากในเวลานี้” บาร์บาร่ากล่าว

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort