15 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ยูเอ็นชี้จีน ผู้หนุนนำส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพคนสำคัญของโลก

ที่มา:

https://mgronline.com/china/detail/9640000101750

เจ้าหน้าที่สหประชาชาติ (UN) แสดงทัศนะว่า จีนสนับสนุน และมีส่วนส่งเสริมการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมหาศาล และปรัชญาอารยธรรมเชิงนิเวศน์เป็นสิ่งสำคัญต่อทุกประเทศในการบรรลุเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก “อารยธรรมเชิงนิเวศน์เป็นแนวคิดที่น่าสนใจ เพราะมุ่งเน้นสายสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์และธรรมชาติ” เอลิซาเบธ มารูมา เมรมา เลขานุการฝ่ายบริหารประจำอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) กล่าว “แนวคิดอารยธรรมเชิงนิเวศน์สะท้อนกระแสหลักของความหลากหลายทางชีวภาพข้ามภาคธุรกิจและข้ามหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อทุกประเทศในการบรรลุเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก” เมรมาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัว เมรมาเดินทางเยือนจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP15) ซึ่งจัดขึ้นที่นครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวภายใต้หัวข้อ “อารยธรรมเชิงนิเวศน์ : การสร้างอนาคตร่วมกันเพื่อทุกชีวิตบนโลก” (Ecological Civilization: Building a Shared Future for All Life on Earth) เป็นการประชุมหัวข้ออารยธรรมเชิงนิเวศน์ระดับโลกครั้งแรกที่จัดโดยสหประชาชาติ นอกจากนั้น จีนเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศผู้บริจาครายใหญ่ที่สุด ซึ่งบริจาคเงินเพื่ออุดหนุนงบประมาณหลักของอนุสัญญาและพิธีสารต่างๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 เป็นต้นมา ส่วนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมข้างต้น เป็นเครื่องสะท้อนความเป็นผู้นำ และข้อผูกพันด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจีนอย่างชัดเจน เมรมายอมรับในความพยายามของจีนที่ดำเนินการปกป้องและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดีต่อการทำงานในอนาคต นานาประเทศสามารถเอาอย่างและเรียนรู้เรื่องนี้จากจีนได้ “รัฐบาลจีนเดินหน้าประยุกต์ใช้แนวทางระยะยาวเพื่อหยุดยั้ง และพลิกกลับความเสียหายด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้วยทีมกำกับดูแลวินัย ซึ่งเสนอแนวทางแก้ไขความสลับซับซ้อนทางสังคม-เศรษฐกิจ และทิศทางนโยบายอันครอบคลุมและเข้าถึงได้” เมรมากล่าว ความท้าทายต่าง ๆ ของความหลากหลายทางชีวภาพ เมรมากล่าวว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เป็นอีกหนึ่งความท้าทายใหญ่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว รายงานของสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ. 2019 จำแนกตัวขับเคลื่อนความเสียหายด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรง 5 ประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ทะเลและที่ดิน การใช้สิ่งมีชีวิตโดยตรง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลภาวะ และการรุกรานของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น เมรมากล่าวว่า ทั้งโลกควรปกป้องผืนดิน และมหาสมุทรเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน รับรองว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีส่วนร่วมในการปกป้องธรรมชาติ และขยายความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อป้องกันความเสียหายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ “เราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อสายสัมพันธ์อันสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ” เมรมาทิ้งท้าย

Skip to content