15 ตุลาคม 2564 ภูเขาไฟสเปนปะทุต่อเนื่อง 26 วัน อพยพประชาชนเพิ่มหลายร้อย

ที่มา: https://www.naewna.com/inter/608974

ทางการเกาะปัลมา ประเทศสเปนเปิดเผยว่า ภูเขาไฟกุมเบร วิเอคา (Cumbre Vieja) บนเกาะลาปัลมาปะทุอย่างต่อเนื่องของ ส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนเพิ่มมากกว่า 300 คน ก่อนหน้านี้ทางการเกาะลาปัลมา ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยราว 80,000 คน และพื้นที่ 70,800 เฮกตาร์ (ราว 442,500 ไร่) สั่งอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือน 700 คน ทำให้ปัจจุบันมีผู้อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวราว 7,000 คนแล้ว ส่วนเหนือของภูเขาไฟถล่มลงมาบางส่วน ทำให้ธารลาวา 3 สายไหลท่วมพื้นที่มากขึ้น โดยข้อมูลจากดาวเทียมโคเปอร์นิคัส (Copernicus) ของสหภาพยุโรป (EU) ระบุว่า ลาวาไหลท่วมพื้นที่ประมาณ 680 เฮกตาร์ (ราว 4,250 ไร่) เพิ่มขึ้น 34 เฮกตาร์ (ราว 212.5 ไร่)

ภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่า อาคารกว่า 1,600 แห่งได้รับผลกระทบจากธารลาวา โดยในจำนวนข้างต้นแบ่งเป็นอาคารเสียหาย 1,548 แห่ง และส่วนที่เหลือเป็นอาคารที่ตกอยู่ในความเสี่ยงอันตราย รายงานระบุว่า ภูเขาไฟกุมเบร วิเอคา ปะทุติดต่อกันเป็นวันที่ 26 แล้ว โดยยาวนานกว่าการปะทุครั้งสุดท้ายเมื่อปี ค.ศ.1971 ถึง 5 วัน และเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดี (14 ต.ค.) เกาะลาปัลมาเกิดการสั่นสะเทือนมากกว่า 50 ครั้ง มีความรุนแรงสูงสุด 4.5 แมกนิจูด รุนแรงที่สุดตั้งแต่ภูเขาไฟเกิดการปะทุ