15 ตุลาคม 2563 จ. กระบี่เตือนระวังน้ำทะเลหนุนล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน

ที่มา:

https://www.banmuang.co.th/news/region/209298

ปริมาณน้ำในคลองกระบี่ใหญ่ และคลองทับปริก ต. ทับปริก และ ต. กระบี่ใหญ่ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ที่รับน้ำมาเทือกเขาพนมเบญจา อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีฝนตกหนัก และมีน้ำทะเลหนุน ทำให้น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านหว่างคลอง ต. กระบี่ใหญ่ อ. เมืองกระบี่  เจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยริมลำคลองให้ขนย้ายทรัพย์สินมาไว้ที่ปลอดภัย