15 กุมภาพันธ์ 2565 แฉขบวนการถางป่าต้นน้ำ ขายนายทุน จ.สงขลา

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/550286

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบป่าต้นน้ำบนยอดเขาที่ ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หลังตรวจพบการบุกรุกป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร โดยระหว่างเดินเท้าเข้าตรวจสอบก็พบผืนป่าถูกบุกรุก แปลงเป้าหมายอยู่บนยอดเขา ความลาดชันเกินกว่า 45 องศา ป่าถูกแผ้วถาง และมีร่องรอยการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ทำเกษตร ทั้งที่ผืนป่าแห่งนี้เป็นป่าต้นน้ำแม่น้ำเทพา จ.สงขลา ตรวจสอบพิกัดเนื้อที่ พบการบุกรุกกว่า 20 ไร่ แต่ระหว่างตรวจสอบไม่พบผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่า ผู้ก่อเหตุเป็นคนนอกพื้นที่ บุกรุกเพื่อทำการเกษตร ก่อนขายต่อให้นายทุน และหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การบุกรุกผืนป่าใน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ขยายวงจาก จ.นราธิวาสและยะลา ที่ถูกเจ้าหน้าที่ปราบปรามอย่างหนัก ยึดเครื่องมือ เลื่อยยนต์ และรถแบ็กโฮที่ใช้ไถป่าเปิดถนน ขบวนการนี้มีกลุ่มทุนจาก จ.ภูเก็ต ร่วมมือกับข้าราชการ และอดีตข้าราชการบางคนกว้านหาพื้นที่ จึงขยับมายังพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย ที่มีผืนป่าอุดมสมบูรณ์​ ก่อนว่าจ้างตัดไม้มีค่า อาทิ ไม้แดงควน ไม้สยา ไม้ยวนผึ้ง แล้วลำเลียงไม้ท่อนไปยังกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล