15 กุมภาพันธ์ 2564 รวบลุงลอบต่อไก่กลางป่าอุทยานแห่งชาติไทรโยค

ที่มา:

https://www.mgronline.com/local/detail/9640000014846

นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค จ. กาญจนบุรีเปิดเผยว่า เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.ของวันที่ ๑๔ ก.พ. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ประจำชุดสายตรวจอุทยานแห่งชาติไทรโยคออกตรวจเชิงคุณภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนถึงบริเวณเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค ท้องที่ป่าบ้านไทรโยคใหญ่ หมู่ ๗ ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่พบชายต้องสงสัยซุ่มอยู่ในป่าลักษณะคล้ายกำลังนั่งดักรอล่าสัตว์ป่า จึงแสดงตัวเข้าจับกุมและขอตรวจค้น ทราบชื่อคือ นายสมบัติ นิลอุบล อายุ ๖๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ­๒๓๘ หมู่ ๗ ต. ไทรโยค พร้อมของกลางที่ตรวจยึดได้ในที่เกิดเหตุ ประกอบด้วย ไก่แจ้สำหรับต่อไก่ป่าจำนวน ๑ ตัว ไก่ป่าที่ติดครืนดักไก่ป่าจำนวน ๑ ตัว ครืนสำหรับดักไก่ป่า จำนวน ๒๔ อัน เจ้าหน้าที่ลงความเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ฐานล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๘๙ วรรคสอง