15 กุมภาพันธ์ 2563 ยึดที่คืนร่วม 200 ไร่ ริมเขื่อนเขาแหลม หลังนายทุนดอดฮุบ

ที่มา : https://www.naewna.com/local/473133

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำลัง รวมตัวปล่อยแถว ออกตรวจปราบปราม การกระทำผิด ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม บริเวณริมทะเลสาบอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ท้องที่หมู่ 4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ทั้งนี้ พ.อ.พงษ์เพชร เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากนายมัน (นามสมมุติ) กรรมการบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งกับพวกรวม 6 คนทั้งหมดเป็นชาว กทม.ได้ร่วมกันสั่งการให้ชาวบ้าน 2 คนในพื้นที่ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี เป็นตัวแทนในการนำชี้ตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี ของคนอื่น แล้วครอบครองเปลี่ยนชื่อมาเป็นของตัวเอง

จากนั้น นายมัน กับพวกแอบนำรายชื่อดังกล่าว เข้าคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์ จ.กาญจนบุรี แต่คณะกรรมการฯมีมติไม่รับรอง เพราะที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ ให้ช่วยเหลือราษฎรเดิม ผ่อนปรนให้อยู่อาศัยและทำกินอยู่ในที่เดิมก่อนหรือหลังประกาศเขตสงวนหวงห้ามครั้งแรก และต้องทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

การที่บุคคลภายนอก ที่มีการซื้อ ขาย เปลี่ยนมือ หรือโอนสิทธ์ มาจากราษฎรเดิม ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

หลังจาก คณะเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนครบแล้ว คณะเจ้าหน้าที่ฯ จึงได้เดินทางมาตรวจยึดแปลงที่ดินดังกล่าวในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ขณะตรวจยึดแปลงที่ดิน ไม่พบผู้ใดอยู่ในที่เกิดเหตุ จึงได้ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดิน ดังนี้ 1.ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินของนายมัน ได้จำนวน 45ไร่ 31 ตารางวา 2.ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินของนายปัน (นามสมมติ) ได้จำนวน 47 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา 3.ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินของ น.ส.นก (นามสมมติ) ได้จำนวน 26 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา 4.ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินของ น.ส.กาน (นามสมมติ) ได้ 46 ไร่ 96 ตารางวา 5.ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินนายใจ (นามสมมติ) ได้ 25 ไร่ 2 งาน 75 ตาราวา และ 6.ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินนายภู (นามสมมติ) ได้จำนวน 5 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 197 ไร่ 1 งาน 75 ตาราวา

หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.เปิดเผยต่อว่าหลังตรวจวัดแล้วเสร็จคณะเจ้าหน้าที่จึงบันทึกเรื่องราวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี เพื่อให้สืบสวนสอบสวนหาตัวนายมัน กับพวกรวม 6 คน รวมทั้งติดตามตัว 2 ผู้ที่ให้การสนับสนุนมาดำเนินคดีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19 (1) “ฐานยึดถือ ครอบครอง ในที่ดินในอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 20 ปี ปรับตั้งแต่ 4 แสนถึง 2 ล้านบาท และคณะเจ้าหน้าที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 (1) กฎหมายอุทยานแห่งชาติ 2562 ได้ติดป้ายประกาศ ห้ามมิให้นายมัน กับพวกหรือบุคคลใด กระทำการใดๆ ในที่ดินแปลงดังกล่าว จนกว่าคดีถึงที่สุด หากฝ่าฝืนประกาศต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ และค่าปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาทจนกว่าจะยุติการกระทำนั้น

สำหรับมูลค่าความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทาลาย สูญหาย หรือเสียหายไปตามมาตรา 40 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 นั้น คณะพนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบโดยเร็ว เนื่องจากต้องดำเนินการตามขั้นตอนในการประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทาลายพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 วัน