15 กุมภาพันธ์ 2563 ปภ. ร่วมกับ ทบ. ปฏิบัติการดับไฟป่าภาคเหนือ

ที่มา : https://www.innnews.co.th/politics/news_599580/

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึงกรณี การเกิดสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในหลายพื้นที่ในภาคเหนือ ว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกองทัพบก โดยศูนย์การบินทหารบก ลพบุรี นำอากาศยานปีกหมุน KA–32A11BC จำนวน 2 ลำ (ฮ.ปภ.32-01 และ ฮ.ปภ.32-02) ปฏิบัติร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 รับภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ และแพร่

โดย ลำปาง พื้นที่บริเวณเขาพระบาท อำเภอแม่เมาะ อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมืองลำปาง รวม 54 เที่ยว ระยะทาง 21.60 กม. เชียงใหม่ พื้นที่บริเวณอำเภอสันทราย รวม 31 เที่ยว ระยะทาง 12.40 กม. และแพร่ บริเวณหน้าผาดอยสูง ตำบลแม่ยม ตำบลห้วยม้าย อำเภอสอง และพื้นที่ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง รวม 27 เที่ยว ระยะทาง 10.40 กม. ภาพรวมการออกปฏิบัติการสามารถดับไฟป่าได้สำเร็จเป็นระยะทางรวม 44.40 กม.และสกัดกั้นไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่รวม 5,550 ไร่

ทั้งนี้ นายมณฑล กล่าวว่า ยังคงเดินหน้าบูรณาการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนืออย่างเข้มข้น เพื่อควบคุมวิกฤตปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด และสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง