15 กุมภาพันธ์ 2563 กรมชลฯ เร่งเครื่องขุดลอกลำเหมืองพญาคำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเมืองเชียงใหม่

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/132951

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมชลประทาน พิจารณาแนวทางจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติม รวมถึงปรับปรุงพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเดิมให้มีประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำทุกพื้นที่ และเตรียมรับน้ำช่วงต้นฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

โดยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ซึ่งได้กำชับให้กรมชลประทาน เร่งดำเนินการขุดลอกลำเหมืองพญาคำในลำน้ำแม่ปิง ที่มีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดินที่อยู่ก้นคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำให้ดียิ่งขึ้น

“เบื้องต้น สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าดำเนินการขุดลอกลำเหมืองพญาคำ ในพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร แล้ว ส่วนการจ้างแรงงานเกษตรกรที่เสียโอกาสในการปลูกข้าวนาปรัง หากงบประมาณลงมาถึงพื้นที่แล้ว กรมชลประทานจะเร่งดำเนินการจ้างแรงงานดังกล่าวทันที” อธิบดีกรมชลประทาน กล่าว

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเน้นน้ำด้านอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์