15 กันยายน 2565 แก้ภูเขาขยะ คลองหอยโข่ง ตกค้าง 70,000 ตัน

ที่มา : https://www.matichon.co.th/region/news_3563730

นายวรณัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา กล่าวว่า จ.สงขลา ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการปรับปรุงบ่อขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การลดปริมาณขยะที่มีอยู่ให้มากที่สุด นายวรณัฎฐ์กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาขยะตกค้างของ จ.สงขลา เป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนที่ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา มอบหมายให้ทุกส่วนราชการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง ซึ่งมีขยะตกค้างอยู่ประมาณ 70,000 ตัน ประชาชนในพื้นที่รอบข้างร้องเรียนไปยังนายอำเภอคลองหอยโข่ง และนายก อบต.คลองหอยโข่ง เนื่องจากทางบริษัท เซาท์เทิร์น วี เพียวริตี้ จำกัด ได้หยุดดำเนินการเครื่องจักรกลที่ใช้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และวางแผนการป้องกันปัญหาจากกลิ่นขยะ และเร่งซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุด เพื่อให้ อปท.กว่า 20 แห่ง สามารถทิ้งขยะกับโรงงานต่อไปได้ จากการลงพื้นที่วันนี้สรุปว่าทางบริษัทได้แก้ปัญหากลิ่นขยะไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ด้านปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากน้ำชะมูลฝอย ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา) ได้ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหา ตอนนี้บริษัทสามารถกำจัดขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ยประมาณวันละ 100 ตัน จากปริมาณขยะต่อวันประมาณ 50 ตัน ซึ่งภายในสิ้นเดือน พ.ย. 65 บริษัทจะทำการติดตั้งเครื่องจักรกลที่ใช้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยใหม่ ที่มีขีดความสามารถในการกำจัดขยะมูลฝอยวันละ 400 ตันต่อวันต่อไป