15 กันยายน 2564 ฝึกวัวฉี่เป็นที่เป็นทางทำได้จริง ลดโลกร้อน

ที่มา: https://www.nationtv.tv/news/378840034

มูลวัวอาจกลายเป็นปัญหาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกมันอยู่ในคอก ที่มูลของมันผสมปนเปไปกับปัสสาวะ ซึ่งจะทำให้เกิดแอมโมเนีย ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกในทางอ้อม แต่ในการศึกษาวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวิจัยจากสถาบันสรีรวิทยาพฤติกรรม FBN ในประเทศเยอรมนี สถาบันเพื่อสวัสดิภาพสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ ในประเทศเยอรมนี และมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ในประเทศนิวซีแลนด์ แสดงให้เห็นว่า เราสามารถฝึกวัวให้ฉี่ให้เป็นที่เป็นทางในฟาร์มได้ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ วัวสามารถฝึกใช้มูลู หรือห้องน้ำสำหรับการฉี่ได้  วิธีนี้จะทำให้เราสามารถรวบรวมและบำบัดสิ่งที่มันขับถ่ายออกมาได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ สามารถลดการปล่อยมลพิษได้

ดร.แจน ลังไบน์ จาก FBN กล่าวว่า วัวก็เหมือนกับสัตว์อื่น ๆ หรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม คือ มันค่อนข้างฉลาดและสามารถเรียนรู้ได้  แล้วทำไมพวกมันจึงไม่ควรเรียนรู้การใช้ห้องน้ำด้วย การฝึกเกิดขึ้นในห้องน้ำที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลูกวัว การฉี่นอกห้องน้ำ จะถูกลงโทษด้วยการถูกอาบน้ำ ในขณะที่หากพวกมันฉี่ในห้องน้ำ ก็จะได้รับรางวัลหลังเสร็จสิ้นการทำธุระ  ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ ทีมวิจัยฝึกลูกวัว 11 ตัวจากทั้งหมด 16 ตัวให้ใช้ห้องน้ำได้สำเร็จ ซึ่งถือว่าน่าทึ่ง ลูกวัวแสดงให้เห็นถึงระดับของประสิทธิภาพการเรียนรู้เทียบได้กับเด็ก และเหนือกว่าของเด็กเล็กอย่างมาก ผลการวิจัยจะถูกถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในโรงเลี้ยงวัว และฟาร์มกลางแจ้ง ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้จะช่วยปรับปรุงความสะอาดของโรงเลี้ยง และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อสำหรับสัตว์ และยังช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เกิดขึ้นอีกด้วย