15 กรกฎาคม 2564 EU ออกกฎหมายแก้ปัญหาโลกร้อนครั้งใหญ่

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/500185

กลุ่มประเทศยุโรป 27 ประเทศตกลงที่จะออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนครั้งใหญ่ โดยมีเป้าหมายดังนี้

1. 15 ปีต่อจากนี้ไป ห้ามบริษัทรถทุกชนิดในกลุ่มสหภาพยุโรปขายรถที่ใช้น้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบนซิน หรือดีเซล

2. จัดเก็บภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น

3. บ้านหรืออาคารไหนต้องการปรับปรุง เพื่อให้มีฉนวนกันความร้อน สามารถขอยืมเงินจาก EU ได้
4. ส่งเสริมให้มีการใช้ Renewable energy หรือพลังงานทางเลือก