15 กรกฎาคม 2563 เขื่อนยักษ์ไม่ช่วย จีนน้ำท่วมหนักสุดรอบ ๓๐ ปี ทั้งที่สร้างเขื่อนใหญ่

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1889444

สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศจีนที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า ๓๐ ปี พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพของเขื่อนสามผา (Three Gorges Dam) ซึ่งถูกขนานนามว่า เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างกั้นแม่น้ำแยงซี ที่ดูเหมือนจะไม่ช่วยให้สถานการณ์อุทกภัยในประเทศจีนทุเลาลง ทั้งๆ ที่เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้ถูกระบุว่า มีจุดประสงค์ในการควบคุมปริมาณน้ำ ป้องกันน้ำท่วม เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและเศรษฐกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาต่างให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนสามผา ไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมรุนแรงได้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเดวิด แชงแมน นักภูมิศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยแอละบามา สหรัฐอเมริกา ซึ่งศึกษาการเกิดน้ำท่วมในประเทศจีนมองว่า แม้เขื่อนสามผาจะมีกลไกควบคุมปริมาณน้ำ แต่เขื่อนแห่งนี้ไม่สามารถป้องกันการเกิดน้ำท่วมในกรณีที่เป็นน้ำท่วมใหญ่ได้ นายเย่ เจียนชุน ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรน้ำให้ข้อมูลว่า มีการกักเก็บน้ำราว ๖๔,๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ตามอ่างเก็บน้ำต่างๆ ๒,๒๙๗ แห่ง ในจำนวนนี้เป็นน้ำที่ถูกกักเก็บในเขื่อนสามผาประมาณ ๒,๙๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เช่นเดียวกับผู้ดูแลเขื่อนสามผาที่ยืนยันว่า เขื่อนดังกล่าวมีบทบาทช่วยลดความเร็วของน้ำ รวมไปถึงช่วยกระจายปริมาณน้ำในพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ของแม่น้ำแยงซี

ดร.ฟ่าน เชียว นักธรณีวิทยาชาวจีน ซึ่งเป็นนักวิชาการอีกคนที่ต่อต้านการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ชี้ว่า ประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำที่แท้จริงของเขื่อนสามผา มีไม่ถึงร้อยละ ๙ ของปริมาณน้ำท่วมเฉลี่ย โดยเขื่อนดังกล่าวอาจมีส่วนช่วยเพียงแค่การชะลอน้ำจากพื้นที่ตอนบน แต่ไม่สามารถช่วยลดการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตอนกลาง และตอนล่างของแม่น้ำแยงซี ผลจากฝนที่ตกอย่างหนัก การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่อาจยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้สถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงขึ้น เช่น กรณีของเขื่อนสามผาที่สร้างกั้นแม่น้ำแยงซี ส่งผลโดยตรงต่อการไหลของตะกอนตามธรรมชาติลงไปยังแม่น้ำแยงซีตอนล่าง ขณะเดียวกันเป้าหมายของเขื่อนสามผาที่มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้สุดท้ายแล้วเขื่อนก็จำเป็นต้องปล่อยน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้ามากกว่ากักเก็บน้ำป้องกันการเกิดน้ำท่วม