14 เมษายน 2565 ขายใบไม้แห้งจากป่า ลดเผาลดควัน

ที่มา : https://tna.mcot.net/environment-922897

 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง นำร่องร่วมกับภาคเอกชน ทำโครงการชิงเก็บลดเผา เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ในรูปแบบ ชิงเก็บเชื้อเพลิงใบไม้แห้งในป่าออกจากพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคตั้งเป้าเก็บเชื้อเพลิงให้ได้อย่างน้อย 100 ตัน โดยสวนรุกขชาติพระบาท เก็บใบไม้แห้งในป่า พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต พร้อมนำมาอัดเป็นก้อน ก้อนละ 15 กิโลกรัม แล้วจำนวน 6 ตัน ส่งมอบให้ภาคเอกชนที่มารับซื้อ คือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ลำปาง จำกัด ซึ่งบริษัทฯ รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 1 บาท รับซื้อทั้งเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ ฟางข้าว ขี้เลื่อย เศษไม้ เปลือกซังข้าวโพด รวมถึงใบไม้แห้ง เพื่อนำเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานปูนซีเมนต์ ให้เป็นพลังงานหมุนเวียนและคุ้มค่า ปีนี้ตั้งเป้าจะนำพลังงานทดแทนเข้าไปใช้ประมาณ 25% หรือปริมาณ 500ตันต่อวัน เพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก