14 เมษายน 2564 ภาพน่ารักของนกอีล้ำ ช่วยการสร้างรัง วางไข่

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/235598

ผู้สื่อข่าวได้เก็บภาพน่ารักของนกอีล้ำหรือนกอีดำคู่รัก ที่สร้างรังและวางไข่บริเวณคูเมืองเก่าในพื้นที่บ้านสันขะเจ๊าะ ม.14 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา เป็นภาพที่สุดประทับใจของผู้พบเห็น

นกอีล้ำคู่นี้ได้เริ่มหาเศษกิ่งไม้ ใบหญ้าและวัชพืชแห้งๆ รอบๆ บริเวณที่อยู่ โดยช่วยกันคาบมาสร้างรังอยู่บริเวณกลางดงจอกแหนที่ขังอยู่ในบริเวณคูเมืองเก่า เริ่มสร้างรังประมาณวันที่ 10-13 เมษายน ที่ผ่านมา จากนั้นในวันที่ 14 ก็เริ่มออกไข่ โดยมีตัวผู้วิ่งมาดูรอบๆ รังเป็นครั้งคราว

นกอีล้ำหรือนกอีดำ เป็นนกน้ำนิด ขนาดตัว 33 cm. น้ำหนักระหว่าง 0.4 ถึง 0.6 กก. ขนลำตัวสีดำ อกสีดำแกมเทา หลังสีดำแกมน้ำตาล มีขีดขาวเป็นเส้นๆ ตามยาวข้างลำตัว ก้นและขนคลุมใต้หางขาวมีแถบดำตรงกลาง ปากแดงปลายเหลือง โคนสันปากบนเป็นกระบังสีเดียวกับปาก จะมีถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือและล้านนาตะวันออก อาศัยในห้วย หนอง คลอง บึงทีมีน้ำขังและมีวัชพืช วางไข่ครั้งละ 4-13 ฟอง นกอีล้ำเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ในลำดับที่ 844 ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้าย กฎกระทรวง กำหนดให้เป็นสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เป็นสัตว์ป่าที่ห้ามล่า พยายามล่า ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ