14 เมษายน 2564 ความสมบูรณ์สิ่งมีชีวิตในทะเลลดลงใกล้เส้นศูนย์สูตร

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2068789

งานวิจัยล่าสุดที่บันทึกลงในรายงานของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในสหรัฐอเมริกา พบว่าจำนวนสัตว์น้ำในแหล่งน้ำเปิดลดลงประมาณครึ่งหนึ่งในรอบ 40 ปี ในเขตทะเลเขตร้อนทั่วโลก ในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในเขตร้อนสูงขึ้นเกือบ 0.2 องศาเซลเซียส ผู้ร่วมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกอเทอแห่งแฟรงก์เฟิร์ต ในเยอรมนี เผยว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำอยู่แล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจมากขึ้นในซีกโลกเหนือที่น้ำอุ่นเร็วขึ้น

การวิจัยที่ผ่านๆ มาชี้ว่า ความร้อนของมหาสมุทรกำลังผลักดันให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดอพยพไปยังน้ำที่เย็นกว่า วิจัยใหม่จึงต้องการวัดผลที่ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยวิเคราะห์ข้อมูลในสัตว์ทะเล 48,661 ชนิด รวมถึงปลา หอย นก และปะการังตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 นักวิจัยเผยว่า ขณะที่สัตว์น้ำอื่นๆ เคลื่อนที่ไปได้ แต่ไม่ใช่สำหรับแนวปะการัง ดังนั้น การที่ฝูงปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ อพยพไปยังน้ำที่มีอุณหภูมิปานกลางมากขึ้น ก็อาจทำลายระบบนิเวศของปะการังที่พวกมันทิ้งไว้ข้างหลัง รวมถึงอุตสาหกรรมประมงและการท่องเที่ยวที่ต้องพึ่งพาสัตว์น้ำเหล่านั้น