14 เมษายน 2563 ‘เมืองปาย จ. แม่ฮ่องสอน’ เข้มลักลอบเผาป่า หลังดาวเทียมพบจุดไฟป่าสูงต่อเนื่อง

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/147037

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จ. แม่ฮ่องสอน เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับหมู่บ้าน เพื่อป้องปรามมิให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านจุดไฟเผาป่า โดยมีคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้ามเผาเด็ดขาดระหว่างวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๓ – ๓๐ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตรวจที่บ้านท่าปาย หมู่ที่ ๔ ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน นำโดยประยูร ปิมปา ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าปาย นายไพบูลย์ มาหลวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายคมิก บำรุง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะ นายสมบูรณ์ พรมรังษี นายกองค์การบริการส่วนตำบลแม่ฮี้ พ.ต.อ. ธนู อินทร์พรม รองนายก อบต. แม่ฮี้ นางสาวอรทัย กาวี ปลัด อบต. แม่ฮี้ และคณะ ต่อมา เวลา ๑๐.๓๐ น. เดินทางไปตรวจที่บ้านทรายขาว หมู่ที่ ๒ ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน นำโดยร้อยตรี เอี่ยม กันทาน้อย กำนันตำบลแม่ฮี้ และคณะ นายสมบูรณ์ พรมรังษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ พ.ต.อ. ธนู อินทร์พรม รองนายก อบต. แม่ฮี้ นางสาวอรทัย กาวี ปลัด อบต.แม่ฮี้ โดยมีข้อถือปฏิบัติดังนี้ ๑. งดเว้นการเผาเศษซากพืช เศษวัสดุภาคการเกษตร ๒. งดเว้นการเผาขยะมูลฝอย และงดเว้นการเผาหญ้าริมเส้นทางจราจร และ ๓. ห้ามจุดไฟเผาป่าทุกกรณี ทั้งนี้ จากรายงานของดาวเทียมตรวจจับจุดความร้อนที่เกิดจากไฟป่าพบว่า ในพื้นที่ อ. ปายยังลักลอบเผาป่าอย่างหนักในหลายพื้นที่ ซึ่งจุดที่มีการลอบเผาป่า ส่วนใหญ่เป็นป่าลึกอยู่บนเทือกเขาสูง เข้าไปดับไฟป่ายาก ส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าปกคลุมตัวเมืองปายอย่างต่อเนื่องมากว่า ๒ เดือนแล้ว