14 สิงหาคม 2564 ส่งคืนสัตว์ป่า! “กวาง-ไก่ฟ้า” เติมความสมดุลระบบนิเวศ ที่ อช. แม่วงก์

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000079857

“โครงการส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” อีกความภูมิใจของคนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามภารกิจเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า

ทางอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพง และหน่วยงานเกี่ยวข้องได้ร่วมกันปล่อยสัตว์ป่า 2 ชนิด คือ กวางป่า และไก่ฟ้าหลังขาวธรรมดา ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

นายเนรมิต สงแสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กล่าวว่า ที่นี่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรก วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ช่วงวันที่ 1-13 สิงหาคม 2564 สัตว์ป่าที่ปล่อยมี 2 ชนิด ได้แก่ กวางป่า จำนวน 32 ตัว และไก่ฟ้าหลังขาวธรรมดา จำนวน 70 ตัว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จังหวัดชลบุรี และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)

“การปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ฟื้นฟูจำนวนประชากรสัตว์ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อศึกษาวิจัยและติดตามสถานภาพสัตว์ป่าชนิดพันธุ์สำคัญ ส่งผลให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ”