14 สิงหาคม 2564 ฝนถล่ม “โมก๊ก” แหล่งอัญมณีใหญ่ในมัณฑะเลย์ ดินภูเขาสไลด์ทับบ้าน

ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9640000079831

เกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องตลอด 3 วัน ในอำเภอโมก๊ก จังหวัดปินอูลวิน ภาคมัณฑะเลย์ ส่งผลให้เกิดเหตุดินภูเขาสไลด์ลงมาทับบ้านเรือนประชาชนหลายครั้ง สร้างความเสียหายแก่บ้านหลายหลัง และมีผู้เสียชีวิตรวม 4 คน

เหตุสลดครั้งแรกเกิดขึ้นจากปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก ทำให้ดินจากภูเขาในเขตอินกองเกิดทรุดตัว พาให้รั้วคอนกรีตของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อยู่ด้านบน ไหลลงมาพร้อมกับกองโคลนทับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ด้านล่าง ผู้ที่อยู่ในบ้านเสียชีวิต

อำเภอโมก๊ก เป็น 1 ใน 3 แหล่งอัญมณีขนาดใหญ่ของเมียนมา ในอดีตเคยเป็นเมืองของชาวไทใหญ่ ขึ้นอยู่กับรัฐฉาน และมีเจ้าฟ้าปกครองอิสระ มีชื่อตามภาษาไทใหญ่ว่าเมิงกุ๊ต