14 สิงหาคม 2563 น้ำป่าทะลักท่วม อ. นายูง เตือนชาวบ้านรีบขนของขึ้นที่สูง

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/511702

นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่า ฝนตกหนักในพื้นที่บ้านนาแค ต. นาแค อ. นายูง จ. อุดรธานี  และบ้านเพิ่ม ต. นาแค อ. นายูง จ. อุดรธานี ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเข้าท่วมบ้านทุ่งศรีทอง หมู่ที่ ๙ และ ๑๑  ในเขต ต. บ้านก้อง และบ้านนาคำ หมู่ที่ ๖ และ ๑๒ ในเขต ต. บ้านก้องรวม ๔ หมู่บ้านถนนสายหลักเข้า อ. นายูงทั้งสองเส้นทางคือ ถนนทางวัดป่านาคำน้อย และถนน ต. นาแค น้ำป่าไหลท่วมถนน น้ำสูงเกือบ ๕๐ ซม. บางแห่งสูงถึง ๑ ม. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีสั่งการด่วนให้ส่วนราชการในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน และแจ้งให้ประชาชนเตรียมขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของขึ้นที่สูงโดยด่วน