14 สิงหาคม 2563 ข้าวแห้งตายกลางฤดูฝน เขื่อนวังร่มเกล้าเหลือแต่หญ้า

ที่มา: https://mgronline.com/local/detail/9630000083165

แม้จะอยู่ในห้วงกลางฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ. อุทัยธานียังไม่คลี่คลาย หลายพื้นที่ยังคงไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก ปริมาณฝนตกลงมาไม่มากพอที่จะเติมเต็มแหล่งน้ำได้ ทำให้พืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะนาข้าวที่เกษตรกรเพาะปลูกไว้ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝน ทยอยขาดน้ำยืนต้นตายลงอย่างต่อเนื่อง เช่น พื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทานอุทัยธานี ต. ทุ่งใหญ่ ต. หนองแก อ. เมืองอุทัยธานี พบว่า ต้นข้าวที่เกษตรกรลงแรงปลูกไว้ก่อนหน้านี้ทยอยแห้งเหี่ยวตายลงจำนวนมาก ขณะที่แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเขื่อนวังร่มเกล้ายังไม่มีปริมาณน้ำไหลลงมาเติมเต็ม หน้าเขื่อนยังคงถูกใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ชั่วคราวของชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้การทำนาปลูกข้าวของเกษตรกรในปีนี้เสี่ยงที่จะเสียหายอย่างสิ้นเชิงติดต่อกันเป็นปีที่ ๓