14 มีนาคม 2565 พบจุดความร้อนอีก 775 จุด กระจายในหลายพื้นที่ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอนหนักสุด 135 จุด

ที่มา:

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3231833

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 775 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่เกษตร 226 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 167 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 157 จุด พื้นที่เขตสปก. 110 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ 102 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 13 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากสุด คือ จ.แม่ฮ่องสอน 135 จุด สกลนคร 64 จุด อุบลราชธานี 44 จุดตามลำดับจากภาพแสดงให้เห็นว่า จุดความร้อนเริ่มกระจายตัวหนาแน่นไล่ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนบนของประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบ 426 จุด ส่วนใหญ่เกิดจุดความร้อนในพื้นที่เกษตรคาดว่า น่าจะเกิดจากการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลต่อสุขภาพไปจนถึงมีผลต่อสุขภาพ ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 ม.ค.–13 มี.ค. 2565 พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 10,949 จุด ตามด้วยภาคเหนือ 9,197 จุด และภาคกลาง 5,634 จุดตามลำดับ จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ครองแชมป์ต่อเนื่องวันที่ 15 พบ 4,097 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 2,372 จุด และอันดับที่ 3 เป็นราชอาณาจักรกัมพูชาจำนวน 2,090 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทย เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา