14 มีนาคม 2565 คาดน้ำทะเลริมฝั่งสหรัฐอเมริกาสูง 1 ฟุต ปี 2050 เสี่ยงภัยพิบัติ-น้ำท่วมรุนแรง

ที่มา:

https://www.tnnthailand.com/news/earth/107809/

ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ระดับน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งสูงขึ้นทั่วโลก จากข้อมูลของสำนักข่าวรอยเตอร์พบว่า องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา คาดการณ์ในอีก 28 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2050 ระดับน้ำทะเลรอบสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1 ฟุต แต่ในอดีตน้ำทะเลจะสูงขึ้นถึง 1 ฟุตนั้นต้องใช้เวลากว่า 100 ปีคาดการณ์ว่า พื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะมลรัฐหลุยเซียน่า เท็กซัส และมิสซิสซิปปี้ จะเจอกับปัญหาระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นถึง 1 ฟุตครึ่ง นอกจากนี้ หลายพื้นที่ทางด้านตะวันออก เช่น เวอร์จิเนีย นอร์ธ แคโลไรน่า หรือเซาธ์ แคโลไรน่า ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเจอกับปัญหาระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันในอีก 28 ปีข้างหน้า ทำให้พื้นที่ทั้งหมดนี้อาจเกิดปัญหาน้ำชายฝั่งได้ และเมื่อเกิดพายุพัดถล่มก็จะเกิดภาวะน้ำท่วมสูง สำหรับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อประชากรที่อาศัยบนเกาะขนาดเล็ก เพราะว่าทำให้มีที่ดินน้อยลง แหล่งน้ำจืดเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ มีผลกระทบทางอ้อมด้วย คือ การชะล้างพังทลายของดินก็เพิ่มขึ้น รวมไปถึงเรื่องของการระบายน้ำ ก็จะระบายได้น้อยลง เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำท่วมสูง สำหรับรายงานชิ้นนี้ขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาถือเป็นการตอกย้ำว่า ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นเร็วกว่าหลายปีก่อนที่ได้ประเมินไว้