14 มีนาคม 2563 เขื่อนจีนตอนใต้เริ่มเก็บน้ำ ใช้ประตูใหญ่กว่าเขื่อนสามผา จุเต็ม 1.6 พันล้านลบ.ม.

ที่มา : https://mgronline.com/china/detail/9630000024741

สำนักข่าวซินหัว สื่อทางการจีน รายงานว่า หน่วยงานท้องถิ่นเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน เปิดเผยว่าโครงการอนุรักษ์น้ำโตรกต้าเถิง (Dateng Gorge) ในกว่างซี ได้เริ่มต้นการเก็บสำรองน้ำแล้วเมื่อวันอังคาร (10 มี.ค.) ที่ผ่านมา

รายงานระบุว่าโครงการอนุรักษ์น้ำโตรกต้าเถิงใช้บานประตูระบายน้ำ (miter gate) ที่มีขนาดใหญ่กว่าบานประตูระบายน้ำของเขื่อนสามผา ซึ่งเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยทำการติดตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมปีก่อน

บริษัท การพัฒนาอนุรักษ์น้ำโตรกต้าเถิงเซี่ยกว่างซี จำกัด (Guangxi Datengxia Gorge Water Conservancy Development) เผยว่าระดับน้ำของเขื่อนแห่งใหม่จะเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้น้ำ ระบบนิเวศ และการขนส่งจากปลายแม่น้ำซีเจียง

การเก็บสำรองน้ำจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 จะเพิ่มมวลน้ำจนสูง 44 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเดินเรือและการผลิตไฟฟ้า ส่วนช่วงที่ 2 จะเพิ่มมวลน้ำจนสูง 52 เมตร พร้อมความจุ 1.61 พันล้านลูกบาศก์เมตร

โครงการอนุรักษ์น้ำโตรกต้าเถิงตั้งอยู่ที่เมืองกุ้ยผิง นับเป็นหนึ่งในโครงการวิศวกรรมสำคัญตามแผนการพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีน ถูกออกแบบให้เป็นเขื่อนอเนกประสงค์เพื่อการควบคุมอุทกภัย การเดินเรือ และการผลิตไฟฟ้า

นอกจากนั้นโครงการอนุรักษ์น้ำโตรกต้าเถิงจะช่วยลดความเค็มของน้ำในแม่น้ำในฤดูแล้ง เพื่อรับประกันคุณภาพน้ำที่จัดส่งแก่เมืองต่างๆ ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง (PRD) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊าของจีนด้วย