14 มีนาคม 2563 สั่ง 50 เขตป้องกันรถขยะทำเดือดร้อน

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1794664

นายชาตรี วัฒนเขจร ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากรถเก็บขนมูลฝอยของ กทม. ทำขยะมูลฝอย และน้ำเสียจากขยะตกหล่นและหยดลงบนพื้นถนน สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) จึงมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต เกี่ยวกับการกำกับดูแลป้องกันขยะตกหล่นจากรถเก็บขนมูลฝอย การรักษาความสะอาดและการปฏิบัติตามกฎจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด โดยกำชับเจ้าหน้าที่จัดหาสิ่งปกคลุมป้องกันขยะตกหล่นจากรถเก็บขนมูลฝอย ขอให้ตรวจสอบสภาพรถเก็บขนมูลฝอย ขอให้กำชับพนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอย ให้ขับรถในช่องด้านซ้ายสุด

สำหรับมาตรการป้องกันขยะและเศษวัสดุตกหล่นจากรถเก็บขนมูลฝอย จะต้องมัดปากถุงบรรจุขยะมูลฝอยบนรถเก็บขนมูลฝอยให้เรียบร้อยและยึดโยงกับตัวรถให้แน่น ไม่ตกหล่น หลุดร่วง พร้อมทั้งให้ปิดคลุมตาข่ายรถเก็บขนมูลฝอย ขณะขนถังมูลฝอยไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมทั้งตรวจสอบสภาพ ภาชนะรองรับมูลฝอยหรือกระบะท้าย ตลอดจนกำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้ถอดฝาท้ายรถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย 6 ตัน นอกจากนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดจำกัด ความเร็วให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะการขับขี่บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางสายกรุงเทพฯ-พัทยา (มอเตอร์เวย์) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (กาญจนาภิเษก) หากมีเหตุร้องเรียนกรณีดังกล่าวและทำให้ กทม. ได้รับความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ดำเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี ขณะเดียวกัน อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรแก่พนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง.