14 มิถุนายน 2565 ศูนย์เรียนรู้บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลต้นแบบแห่งแรกของจังหวัดแพร่

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220614103629416

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ที่บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลต้นแบบ เป็นแหล่งกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะอย่างเป็นระบบแห่งแรกของจังหวัดแพร่ สามารถป้องกันการเกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะสามารถตัดวงจรการเกิดโรคเหล่านั้นได้ โดยการบูรณาการความร่วมมือของเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลต้นแบบนั้น เมื่อดำเนินการบำบัดจนเสร็จกระบวนการก็สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ นำไปใส่ต้นไม้ และจำหน่ายได้อีกด้วย