14 มิถุนายน 2564 ชาวนาในประเทศเวียดนามใช้แอปฯ ทางโทรศัพท์ช่วยปกป้องนาข้าวจากน้ำเค็มรุกล้ำ

ที่มา:

https://www.bbc.com/thai/international-57463456

ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาบางส่วนยังคงเผชิญภัยคุกคามจากการรุกล้ำของน้ำเค็ม พื้นที่ราบลุ่มสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวราวครึ่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม เผชิญปัญหานี้มาเป็นเวลานานแล้ว กองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม และรัฐบาลเวียดนามพัฒนาแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือสำหรับจับตามองข้อมูลความเค็มของน้ำ และช่วยให้ชาวนารักษาผลผลิตข้าวของตัวเองไว้ได้