14 มกราคม 2564 ชาวบ้านเฝ้าติดตามการขนย้ายขยะออกจากพื้นที่

ที่มา: https://tna.mcot.net/region-617335

ชาวบ้านดอนเจดีย์รวมตัวกันประมาณ 100 คน บริเวณบ่อขยะกลางชุมชน เพื่อประท้วงหาผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังกับบ่อขยะกลางหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ผ่านมาชาวบ้านเดือดร้อนมานาน ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจ ล่าสุดมีการขนย้ายขยะบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่พบขยะจำนวนมาก จะต้องขนย้ายออกทุกเดือน เพื่อลดปัญหา จนกว่าเทศบาลจะมีรถขยะและถังเก็บขยะไปรองรับในชุมชน

ตัวแทนชาวบ้านที่เดือดร้อนกล่าวว่า หลังจากขนย้ายขยะก็รู้สึกโปร่ง หายใจสะดวกขึ้น ต่างกับช่วงก่อนที่ขยะทับถมมานานหลายสิบปี ทั้งกลิ่นเหม็น ขอฝากให้ผู้เกี่ยวข้องดูแลเช่นนี้ตามข้อตกลงตลอดไป จนกว่าจะมีสถานที่ทิ้งที่ดีกว่านี้ เบื้องต้นจะต้องมีการขนย้ายออกไปทุก ๒ เดือน โดยเฉพาะการดูแลขยะให้คัดแยกออกก่อนนำมาทิ้ง เพื่อไม่ให้เป็นพิษต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม วันนี้พอใจมาก แต่วันข้างหน้ายังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรตามมาอีก ต้องเฝ้าติดตามดูกันต่อไป

นายชุมพล คชายุทธ นายกเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ชี้แจงถึงปัญหานี้ว่า เทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่เทศบาลไม่มีงบประมาณที่จะไปซื้อรถขยะมาใช้ เมื่อเกิดปัญหาความเดือดร้อนนี้ขึ้น คาดว่าคงไม่นานน่าจะได้รับงบประมาณมาจัดซื้อรถขยะ เนื่องจากงบประมาณของทางเทศบาลเองก็มีไม่เพียงพอจะมาจัดซื้อรถขยะได้ หลังจากนี้เมื่อนำขยะออกไปแล้ว ก็จะปรับพื้นที่ให้เป็นจุดผ่อนปรนการทิ้งขยะ และจะนำกล้องวงจรปิดมาติดตั้ง เพื่อดูไม่ให้ผู้นำขยะมาทิ้งต้องเป็นบุคคลในพื้นที่เท่านั้น รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลบริเวณบ่อขยะชั่วคราวนี้ต่อไปด้วย