14 พฤษภาคม 2565 ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบสาหร่ายสีแดงชนิดใหม่

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2392155

ทีมวิจัยภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต Prof. Joe Zuccarello, Victoria University of Wellington, New Zealand ได้ค้นพบ สาหร่ายสีแดงชนิดใหม่ของโลก Gracilaria khanjanapajiae ที่บริเวณหาดนาใต้ จ.พังงา และตั้งชื่อสาหร่ายชนิดใหม่นี้ว่า Gracilaria khanjanapajiae เพื่อเป็นเกียรติแด่ ศ.เกียรติคุณกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ อาจารย์อาวุโสคณะประมง ผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านความหลากหลายของสาหร่ายในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก

สืบเนื่องจากปี 2554 ได้สำรวจพบตัวอย่างสาหร่าย Gracilaria หลายชนิด จึงได้ส่งตัวอย่างบางส่วนมาให้กับทีมวิจัยคณะประมงวิเคราะห์ชนิด ต่อมาในปี 2560 ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากคณะประมงสำรวจเพิ่มเติม หลังจากการวิเคราะห์ด้านสัณฐานวิทยาร่วมกับข้อมูลทางพันธุกรรมอย่างละเอียดแล้ว จึงเป็นที่มาของการค้นพบสาหร่ายชนิดใหม่ของโลก Gracilaria khanjanapajiae จากชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ซึ่งการค้นพบครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในชื่อ ‘Phycologia’ และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ทีมวิจัยได้ค้นพบสาหร่ายชนิดใหม่ของโลกในสกุล Gracilaria มาแล้ว 2 ชนิด ได้แก่ Gracilairia lantaensis จากเกาะลันตา จ.กระบี่ และ Gracilaria coppejansii จาก จ.ภูเก็ตและสตูล การค้นพบสาหร่ายชนิดใหม่ อย่างต่อเนื่องเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงอยู่กับทะเลบริเวณชายฝั่งอันดามัน และเป็นข้อมูลสนับสนุน ทะเลอันดามันเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกแล้ว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content