14 พฤษภาคม 2564 สุดประทับใจ ลูกเต่าตนุรังสุดท้าย ๖๙ ตัวพาเหรดเดินลงทะเลทับสะแก

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/244178

นายประชุม เสือเหลือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านโคกตาหอม ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเกริกเกียรติ ลาภอาภารัตน์ ประธานประมงชุมชนตำบลอ่างทอง และชาวบ้านจากกลุ่มอนุรักษ์เต่าทะเล บ้านกรูด-ทับสะแก ตรวจสอบรังไข่เต่าตนุที่ขึ้นมาวางไข่ชายหาดเขาไม้รวกรังสุดท้าย หลังจากแม่เต่าตนุขึ้นมาวางไข่ช่วงประมาณวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔ หลังจากคณะติดตามผลเดินทางมาสำรวจไข่เต่า เมื่อมาถึงพบหลุมมีดินยุบ จึงเขี่ยทรายออกเล็กน้อย พบลูกเต่าตนุฟักไข่แล้วเป็นบางส่วน เตรียมออกจากทราย ชาวบ้านจึงคุ้ยทรายข้างหลุม เพื่อให้ลูกเต่าออกจากหลุมทราย พร้อมทั้งขุดทรายทำร่องให้ลูกเต่าเดินลงสู่ทะเล ทั้งนี้ลูกเต่าทยอยเดินออกมาเดินลงสู่ทะเล นับได้ทั้งหมด ๖๙ ตัว จาก ๘๔ ฟอง สร้างความประทับใจให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยมีลูกเต่าที่ฟักแล้วไม่สมบูรณ์ ๑ ตัว ไข่เสีย ๑๔ ฟอง โดนรากผักบุ้งทะเลเจาะเสียหาย ๗ ฟอง และเป็นเชื้อรา ๗ ฟอง ไข่เต่าตนุมีอัตราการฟักที่สมบูรณ์มาก เป็นไปตามธรรมชาติที่ผ่านมาจุดนี้มีแม่เต่าวางไข่ ๔ แปลง มีลูกเต่าฟักรอดเดินลงทะเลแล้ว ๒๖๐ ตัว ส่วนตัวที่ไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทางทะเลและชายฝั่ง จ.ชุมพร มารับไปดูแลรักษา