14 พฤษภาคม 2564 พัฒนาสร้างวัสดุคล้ายหนังจากโปรตีนของไหม

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/society/2091480

เครื่องหนังเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะต้องใช้สัตว์เลี้ยงอย่างวัวมากกว่า ๓.๘ พันล้านตัว ในขณะที่ถูกนำมาทำผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ อาจมีความหรูหรา และทนทานก็จริง แต่กระบวนการผลิตเครื่องหนังกลับส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงไม่น้อย นำไปสู่การตัดไม้ทำลายป่า การใช้น้ำและที่ดินมากเกินไป เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยก๊าซเรือนกระจก นักวิจัยจากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทัฟส์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ค้นหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากหนัง เป็นวัสดุที่มีพื้นผิวยืดหยุ่น และความแข็งแรงคล้ายคลึงกับหนังแท้ มุ่งเน้นไปที่วัสดุที่มีความยั่งยืน ปลอดสารพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำตอบที่ได้คือ ไหมนั่นเอง นักวิจัยเผยว่า สามารถแยกเส้นใยจากรังไหมให้เป็นส่วนประกอบของโปรตีน และนำโปรตีนของไหมมาใช้สร้างวัสดุคล้ายหนังแบบใหม่ หนังที่ทำจากไหมสามารถพิมพ์เป็นลวดลาย และมีพื้นผิวที่แตกต่างกัน ส่วนคุณสมบัติทางกายภาพคล้ายกับหนังแท้ แถมทนต่อการพับ เจาะ ยืด นักวิจัยเผยว่า หลักการของการใช้ประโยชน์จากไหม เช่นเดียวกับการใช้เซลลูโลสจากสิ่งทอ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือไคโตซานจากเศษเปลือกหอย ผลพลอยได้จากการเกษตร หรือวัสดุที่สร้างใหม่เหล่านี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการเลี้ยงสัตว์ลดลง จริงอยู่ที่วัสดุคล้ายหนังอาจมีให้เลือกมากมาย แต่หนังที่ทำจากโปรตีนของไหมดูจะมีศักยภาพที่จะตอบสนองการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ได้มากที่สุด