14 พฤษภาคม 2563 แอนตาร์กติกาเคยถิ่นที่อยู่ของกบ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1843313

เมื่อเร็วๆ นี้มีหลักฐานทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่หนาวเหน็บเมื่อประมาณ ๔๐ ล้านปีก่อน ซึ่งน่าสนใจว่า ภูมิอากาศในแถบแอนตาร์กติกานั้นคงเหมาะสมสำหรับสัตว์มีกระดูกสันหลังอย่างสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว นักบรรพชีวินวิทยาจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งสวีเดนเผยว่า ใช้กล้องจุลทรรศน์แยกดูซากฟอสซิลขนาดเล็กอายุ ๔๐ ล้านปีจากสมัยอีโอซีน (Eocene Epoch) ที่ขุดพบบนเกาะซีย์มัวร์ ใกล้กับปลายสุดของทวีปแอนตาร์กติก ระบุว่าเป็นกระดูกสะโพกและกะโหลกศีรษะของกบที่อยู่ในสกุล Calyptocephalellidae กบโบราณดังกล่าวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกบ ๕ ชนิดที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศชิลี ซากฟอสซิลนี้ชี้ให้เห็นว่าทวีปแอนตาร์กติกาก่อน ๖ ล้านปีที่แล้ว ซึ่งต่อมากลายเป็นดินแดนน้ำแข็งและปกคลุมด้วยหิมะ ในปัจจุบันดินแดนแห่งนี้เคยมีป่า แม่น้ำ หรือแหล่งน้ำที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิต และบ่งบอกว่าระบบนิเวศทั้งหมดอาจถูกกำจัดโดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกอย่างรวดเร็ว