14 พฤษภาคม 2563 ลิงชิมแปนซี

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1843303

ชิมแปนซี (Chimpanzee) ชื่อวิทยาศาสตร์ Pan troglodytes เป็นลิงไม่มีหางที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด แขนและขามีความยาวพอๆ กัน สมองเจริญมาก ทำให้เฉลียวฉลาดกว่าอุรังอุตังและกอริลลา มีเชาวน์ปัญญาเกือบเท่ามนุษย์ สามารถเดินตรง ๒ เท้าได้แบบมนุษย์ แต่นิ้วเท้าจะหันไปข้างนอก เวลาเดินตัวจะเอนไปข้างหน้า แขนตรง และวางข้อมือลงบนพื้น ในทวีปแอฟริกามีอยู่ ๓ พันธุ์ คือ ชนิดแรกหน้าขาว หรือน้ำตาลจาง ชนิดที่สองหน้าดำหรือน้ำตาลไหม้ และชนิดแคระซึ่งเป็นชนิดที่หายากที่สุด

น.สพ.เกษตร สุเตชะ จากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่า ลิงชิมแปนซี เป็นลิงที่ฉลาดมาก เพราะมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ การนั่ง เดิน ยืน และนอนนั้นไม่แตกต่างกับมนุษย์สักเท่าไหร่ ชอบอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ มีหัวหน้าเป็นลิงตัวผู้ ชอบอยู่บนพื้นดินมากกว่าต้นไม้ กินผลไม้ ใบไม้ ผัก เป็นอาหาร กินเนื้อได้บ้างเล็กน้อย ขนาดลำตัวที่ชูมือทั้ง ๒ ข้างขึ้นสูง ตัวผู้สูงราว ๕ ฟุต ส่วนตัวเมียสูง ๔ ฟุต มีอายุที่โตเต็มที่ประมาณ ๕ – ๗ ปี ถือว่าเป็นช่วงที่แข็งแกร่งและจะมีลักษณะที่ค่อนข้างก้าวร้าว ถึงขั้นจับกลุ่มทำร้ายกันเองจนได้รับบาดเจ็บกันเป็นอย่างมาก ลิงชิมแปนซีถูกคนนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว และถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์เพื่อทดลองยาตัวใหม่ๆ ก่อนที่จะนำมาใช้จริงกับมนุษย์ ชีวิตของลิงเหล่านี้น่าสงสารมาก จึงมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงของเหล่าวานรนี้ เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตช่วงที่เหลืออย่างมีความสุข