14 พฤษภาคม 2563 ปิดอุทยานสัตว์ป่าสมบูรณ์

ที่มา: https://www.banmuang.co.th/news/region/192200

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติครั้งที่ ๒  โดยระบบการประชุมทางไกล VDO Conference โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นประธาน โดยอธิบดีได้แจ้งในที่ประชุมทางไกลว่า นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี นโยบายปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศอย่างน้อย ๒ เดือน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และป้องกันสัตว์ป่ามิให้ถูกรบกวน โดยให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไปจัดทำแผนการปิดอุทยานแห่งชาติ ตามวันและเวลาที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่ โดยให้ผ่านความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) ในท้องถิ่นของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งมาด้วย


นายนิพนธ์เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว เพราะว่าช่วง ๒ – ๓ เดือนที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติฯ ปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID- 19 ในสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ จากการปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ทำให้ธรรมชาติฟื้นฟู สัตว์ป่าสมบูรณ์ เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวน จากการรายงานของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ และหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลายแห่งในท้องที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) เจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า และสัตว์ป่าอย่างเข้มข้นในป่าอนุรักษ์ ช่วงที่ปิดแหล่งท่องเที่ยว เพราะเหตุ COVID -19ได้พบธรรมชาติฟื้นฟู สัตว์ป่าออกหากินอย่างเริงร่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในท้องที่ จ. กาญจนบุรี  จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี


เจ้าหน้าที่จึงได้ถ่ายภาพสัตว์ป่ามาส่วนหนึ่งมาให้ประชาชนคนไทยได้ชมกัน เพื่อชื่นชมความสวยงามตามธรรมชาติของสัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครองที่หาดูได้ยาก และเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าไว้ให้คงอยู่เป็นสมบัติเพื่อส่วนรวมของคนไทยตลอดไป โดยได้ถ่ายภาพเลียงผาสัตว์ป่าสงวนหากินอยู่บนหน้าผาอย่างสบายใจ ถ่ายภาพละมั่งสัตว์ป่าสงวนที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ยืนอยู่กลางป่าแบบงงๆ ถ่ายภาพโขลงช้าง เล่นน้ำอย่างมีความสุข ถ่าพภาพฝูงกระทิงยืนกินหญ้าอย่างไม่กลัวใคร  ถ่ายภาพหมีควายปีนต้นไม้ไม่สนใจใคร  ถ่ายภาพกวางป่า และหมูป่าออกเดินเล่นไปมา  โดยไม่เกรงใจใคร ถ่ายภาพนกเงือก นกกระเต็นลายเกาะอยู่โพรงต้นไม้ และกิ่งไม้ บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของป่าในบริเวณนี้ ถ่ายภาพตะกวดป่าออกเพ่นพ่านอยู่ทั่วป่า เมื่อฝนมา ถ่ายภาพมะไฟป่ากำลังออกลูกดก ถ่ายภาพผึ้งหลวงทำรังอยู่ทั่วไปในป่า บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่า ในเขตท้องที่ จ. กาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี       


นายนิพนธ์เปิดเผยว่า สำหรับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง ) มีอุทยานแห่งชาติ ๙ แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๓ แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมเนื้อที่ป่าอนุรักษ์ ประมาณ ๖ ล้าน ๗ แสนกว่าไร่ จะนำนโยบายดังกล่าวของอธิบดีกรมอุทยานฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผ่านคณะกรรมการฯ (PAC) เพื่อเสนอให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ปิดแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและ ป้องกันมิให้สัตว์ป่าถูกรบกวนตามวัน และเวลา ตามความเหมาะสมของพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งต่อไป