14 พฤศจิกายน 2564 ชาวบ้านผวา ช้างป่าแก่งกระจานบุกสวน

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6730917

ที่บ้านป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีช้างป่าบุกทำลายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะกล้วยได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องนานกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกหนักทำให้มีปัญหาในการขับไล่ จากการตรวจสอบพบว่า มีช้างป่าหลายตัวจากเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่อาศัยหากินอยู่ในป่ารอบพื้นที่ออกมากัดกินกล้วยเสียหายหลายร้อยต้น

นายสุชิน เนียมศรี เกษตรกร ม.5 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ กล่าวว่า ไร่กล้วยน้ำว้าอายุ 2 ปี ถูกช้างป่าเข้ามากัดกินช่วงใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต จึงแจ้งให้ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ตรวจสอบเพื่อจะได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 10-13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาต้นกล้วยได้รับความเสียหายจำนวนมาก แม้ว่าชาวบ้านข้างเคียงจะช่วยกันจุดลูกโป้งไล่ช้างในช่วงกลางคืน และปัญหาจากช้างป่าทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากกลางวันต้องทำไร่ ทำสวนกลางคืนต้องเฝ้าช้าง