14 พฤศจิกายน 2563 กลับมาแล้ว ฝุ่น PM2.5 กทม. ปริมณฑล 3 พื้นที่มีผลต่อสุขภาพ

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378805964?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics

ช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวแบบนี้ สถานการณ์ฝุ่นละออง มักจะมีผลกระทบในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตทางภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ทั่วประเทศ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองประจำวัน โดยสารมลพิษ ได้เผยแพร่ข้อมูลทั้งในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชี้ว่า

สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ทั่วประเทศ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 4 – 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี, ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น, ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย, ริมถนนคลองทีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพฯ, ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8 เขตหนองแขม จ.กรุงเทพฯ, ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 9 – 138 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี, ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ด้านสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 25 – 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, ริมถนนคลองทีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพฯ, ริมถนนมาเจริญเพชรเกษม 8 เขตหนองแขม จ.กรุงเทพฯ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 45 – 127 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร