14 ธันวาคม 2564 ฟื้นฟูตะเคียนโบราณ 200 ปี ริมคลองหลอดหน้าวัดราชบพิธ

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2264482

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังร่วมกิจกรรมฟื้นฟูต้นตะเคียนประวัติศาสตร์ บริเวณคลองคูเมืองเดิม ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร (ใกล้กับวัดราชบพิธ) ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระนคร ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ (กลุ่มบิ๊กทรี) กระทรวงกลาโหม และองค์กรเครือข่าย อาทิ เครือข่ายต้นไม้ในเมือง สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และสมาคมรุกขกรรมไทย ฟื้นฟูต้นตะเคียนประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุมากกว่า 200 ปี ที่ปลูกบริเวณคลองคูเมืองเดิม ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร (ใกล้กับวัดราชบพิธ) มาตั้งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันต้นตะเคียนดังกล่าวมีเหลืออยู่จำนวน 5 ต้น การร่วมมือกันฟื้นฟูต้นตะเคียนประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นตัวอย่างความร่วมมือในการดูแลต้นไม้โบราณ เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายที่ดูแล และรักษาต้นไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับประเทศมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา และร่วมกันดูแลต้นไม้โบราณ หรือต้นไม้ใหญ่ ซึ่งหากประชาชนพบเห็นต้นไม้ใหญ่ที่อาจต้องได้รับการดูแลสามารถแจ้งได้ที่สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หรือที่สำนักงานเขตพื้นที่ ทางกรุงเทพมหานคร จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลให้ถูกต้องตามหลักรุกขกรรมต่อไป