14 ธันวาคม 2562 ฝุ่นพิษโผล่ลำปาง เกินมาตรฐานระดับสีส้ม สธ.สั่งสสจ.ทั่ประเทศรับมือ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/460125

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว. กลาโหม และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข (สธ.) ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม หรือ PM 2.5 ที่กลับมาสูงขึ้นช่วงเดือนธันวาคมขณะนี้ โดยมอบให้สธ. ให้ความรู้ประชาชนดูแลสุขภาพ และมอบหมายกรมอนามัยตรวจติดตามปริมาณค่า PM 2.5 ทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.) แนะนำประชาชนปฏิบัติตนในสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานที่ถูกต้อง

สธ. สั่ง สสจ. ทั่วประเทศรับมือฝุ่นพิษ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สธ. ประสานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เน้นให้ทุกพื้นที่เตรียมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์ประเมินความเสี่ยง แจ้งเตือนประชาชนป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ และเตรียมความพร้อมดูแลกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมเปิดคลินิกมลพิษ เพื่อรักษา ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน และเตรียมห้องปลอดฝุ่นในสถานพยาบาลทุกระดับ เฝ้าระวังผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ผิวหนัง ระบบตา รายงานส่วนกลางทุกสัปดาห์ น.ส.ไตรศุลีกล่าวต่อว่า ถ้าค่าฝุ่น PM 2.5 มีปริมาณมากกว่า 75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เกิน 3 วัน ให้จังหวัดพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข โดยใช้กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเตรียมการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ดกิจกรรมองค์กรปลอดฝุ่นเพื่อเป็นต้นแบบขององค์กรลดฝุ่นละออง

ลำปางหนาวฝุ่นเริ่มเกินมาตรฐาน

วันเดียวกัน ที่จ. ลำปาง มีหมอกปกคลุม อุณหภูมิพื้นราบวัดได้ต่ำสุดที่สถานีตรวจวัดสภาพอากาศการเกษตรห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร 11.5 องศาเซลเซียส ส่วนตัวเมือง 12.0 องศา ขณะที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ กรมควบคุมมลพิษ จ. ลำปาง รายงานค่าเฉลี่ยฝุ่น PM 2.5พบว่าเกินค่ามาตรฐานที่ ต. พระบาท อ.เมืองลำปาง อยู่ที่ 53 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ คาดสาเหตุมีการเผาวัชพืชในพื้นที่การเกษตร เพื่อเตรียมปลูกพืชชนิดอื่น

เลยประกาศวังสะพุงพื้นที่ภัยหนาว

ส่วนที่จ. เลย สภาพอากาศยังหนาวเย็นต่อเนื่อง เช้าวันนี้หลายพื้นที่วัดอุณหภูมิได้ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ได้แก่ อ.นาแห้ว ภูเรือ และภูกระดึง หนาวมาก วัดอุณหภูมิได้ 7.5 องศาเซลเซียส ชาวบ้านต้องออกมาผิงไฟคลายหนาว ให้ความอบอุ่นร่างกาย ซึ่งอุณหภูมิยังหนาวต่อเนื่อง และอาจจะหนาวไปถึงปลายปี ส่วนอุณหภูมิพื้นที่อื่นเช้าวันนี้ วัดได้ดังนี้ อ. เมืองเลย 12.3 องศาเซลเซียส อ. วังสะพุง 12.4 องศาเซลเซียส อ. ท่าลี่ 10.7 องศาเซลเซียส อ. เชียงคาน 13.0 องศาเซลเซียส อ. ด่านซ้าย 14.0 องศาเซลเซียส อ. ภูกระดึง 7.5 องศาเซลเซียส อ. ปากชม 11.5 องศาเซลเซียส อ. นาแห้ว 10.0 องศาเซลเซียส อ. ภูเรือ 10.0 องศาเซลเซียส
อ. ภูหลวง 12.0 องศาเซลเซียส  อ. นาด้วง 15.0 องศาเซลเซียส อ. ผาขาว 12.4 องศาเซลเซียส อ. เอราวัณ 12.0 องศาเซลเซียส อ. หนองหิน 10.0 องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 6.0 องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติภูเรือ 9.0 องศาเซลเซียส เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (อ. ภูเรือ) 7.0 องศาเซลเซียส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย (อ. ภูเรือ) 8.0 องศาเซลเซียส และอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (อ.นาแห้ว) 10.5 องศาเซลเซียส ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากสภาพอากาศที่อุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาติดต่อกัน 3 วัน ในหลาย อำเภอของจ. เลย มีเพียงอ. วังสะพุง ซึ่งติดภูหลวง เป็นภูเขามีความสูงอุณหภูมิต่ำ ต่อเนื่องกันตั้งแต่วันที่ 7-9 ธันวาคม นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุงส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเลยทราบ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงนามประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหนาว ต่อไป

ปภ.ประกาศภัยแล้ง 7 จังหวัด

วันเดียวกัน นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีจังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)แล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย กาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 39 อำเภอ 215 ตำบล 1,994 หมู่บ้าน โดยเชียงราย ประกาศเขตภัยแล้งรวม 13 อำเภอ 69 ตำบล 612 หมู่บ้าน ได้แก่ อ. ดอยหลวง อ. เวียงแก่น อ. เมืองเชียงราย อ. เวียงชัย อ. แม่จัน อ. เชียงของ อ. ขุนตาล อ. เวียงเชียงรุ้ง อ. พาน อ. เทิง อ. เชียงแสน อ. แม่ฟ้าหลวง และอ.พญาเม็งราย จ.นครพนม ประกาศเขตภัยแล้งในอ. ปลาบาก รวม 8 ตำบล 51 หมู่บ้าน จ. มหาสารคาม ประกาศเขตภัยแล้ง 6 อำเภอ 43 ตำบล 542 หมู่บ้าน ได้แก่ อ. แกดำ โกสุมพิสัย ชื่นชม เชียงยืน พยัคฆภูมิพิสัย และยางสีสุราช จ. บึงกาฬ ประกาศเขตภัยแล้งรวม 4 อำเภอ 32 ตำบล 238 หมู่บ้าน ได้แก่ อ. พรเจริญ เมืองบึงกาฬ ปากคาด และโซ่พิสัย จ. หนองคาย ประกาศเขตภัยแล้ง 7 อำเภอ 36 ตำบล 340 หมู่บ้าน ได้แก่ อ. ท่าบ่อ เฝ้าไร่ รัตนวาปี สระใคร้ เมืองหนองคาย โพนพิสัย และสังคม จ.กาญจนบุรี ประกาศเขตภัยแล้งรวม 6 อำเภอ 22 ตำบล 195 หมู่บ้าน ได้แก่ อ. พนมทวน เลาขวัญ ท่าม่วง บ่อพลอย หนองปรือ และห้วยกระเจา จ. ฉะเชิงเทรา ประกาศเขตภัยแล้ง 2 อำเภอ 5 ตำบล 16 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโพธิ์ และแปลงยาว ทั้งนี้ ปภ. ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยสนับสนุนการแจกน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนที่ได้เดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมฝนหลวงขาดนักบิน 44 อัตรา

ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าปัจจุบันกรมฝนหลวงฯ ประสบปัญหาขาดแคลนบุคคลากร จากที่มีอัตรากำลังข้าราชการเพียง 205 อัตรา ลูกจ้าง 144 อัตรา พนักงานราชการ 144 อัตรา ในจำนวนอัตรากำลังทั้งหมดนี้ เป็นนักบิน 75 อัตรา จากภารกิจที่เพิ่มขึ้น คำนวณอัตรากำลังแล้วกรมฝนหลวงฯ ควรมีอัตรากำลังข้าราชการเพิ่มอีก 321 อัตรา พนักงานราชการเพิ่มอีก 475 อัตรา โดยเป็นนักบินอีก 58 อัตรา ทั้งนี้ จำนวนอัตรากำลังที่เพิ่มขึ้นอีกเกือบ 800 อัตรา หรือเพิ่มขึ้น 2 เท่า ของที่มีอยู่เดิมนี้ คงไม่สามารถเพิ่มได้ทันที เพราะอยู่ที่การพิจารณาของกปร. หรือ ก.พ. แต่ได้ขอเพิ่มนักบินภายในปี 2563 นี้อีก 44 อัตรา ที่เหลือก็ทยอยเพิ่มไปจนถึงปี 2565 ซึ่งได้รายงานร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯรับทราบแล้ว พร้อมช่วยผลักดันเต็มที่ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกรมฝนหลวงฯทันกับปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นทุกปี จากสภาพอากาศแปรปรวน เกิดภัยแล้งถี่ขึ้น และกระทบภาคเกษตรมากขึ้น ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างกรมฝนหลวง ถ้าไม่ดำเนินการภายใน 5 ปีนี้ จะมีปัญหามาก จะขาดช่วงทั้งครูฝึกบิน และนักบินใหม่ เพราะนักบินที่มีอยู่จะทยอยเกษียณอายุราชการ นักบินใหม่ๆ ที่เข้ามาแทนจำเป็นต้องเรียนรู้จากนักบินรุ่นพี่ ที่สำคัญคือนักบินใหม่ส่วนใหญ่เป็นพนักงานราชการ จะอยู่กับราชการไม่ได้นาน เพราะสถานะไม่มั่นคง ค่าตอบแทนไม่จูงใจ ถ้าเขามีประสบการณ์แล้ว ก็มักจะลาออกไปทำงานกับสายการบินพาณิชย์ ดังนั้น จึงต้องหามาตรการจูงใจ ทั้งเรื่องค่าเที่ยวบิน ชั่วโมงบิน และสวัสดิการอื่น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content