14 ตุลาคม 2563 โคราชอ่วม น้ำมูลทะลักท่วมนาข้าว ๑๐๐ ไร่

ที่มา:

ปริมาณน้ำในเขื่อนพิมาย อ. พิมาย จ. นครราชสีมาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทางโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์นำเครื่องผลักดันน้ำจำนวน ๖ เครื่องมาติดตั้งเพื่อผลักดันน้ำในเขื่อนพิมายออกลงสู่ลำน้ำมูล เพื่อพร่องน้ำไว้รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาสะสมในเขื่อนพิมาย ไม่ให้มีปริมาณน้ำมากเกินจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในเขตเศรษฐกิจของอำเภอ กับแหล่งโบราณสถานปราสาทหินพิมาย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย  หลังจากเขื่อนพิมายผลักดันน้ำลงสู่ลำน้ำมูล ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรใน ต. รังกาใหญ่ และ ต. ท่าหลวงจำนวน ๑๐๐ ไร่ โดยระดับน้ำท่วมสูง ๕๐ – ๖๐ ซม. จากภาพมุมสูงจะเห็นได้ว่า ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเอ่อล้นตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมนาข้าวที่อยู่ติดกับลำน้ำมูลเป็นวงกว้างคาดว่า ปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกและขยายพื้นที่เสียหายออกไปมากขึ้น เนื่องจากยังคงมีมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลเข้ามาในเขื่อนพิมายต่อเนื่องทุกวัน