14 ตุลาคม 2563 ร้องตรวจสอบโอนโบราณสถานให้วัด

ที่มา: https://tna.mcot.net/region-561483

ชาวบ้านท่าเดื่อ ต. บ้านแม อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่รวมตัวถือป้ายประท้วง หลังจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ โอนวัดท่าเดื่อร้าง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า อารามส้มสุก โบราณสถานเก่าแก่อายุหลายร้อยปีของชุมชนไปให้วัดใหญ่แห่งหนึ่งในตัวเมืองเป็นผู้ดูแล จากเดิมชาวบ้านช่วยกันดูแลโบราณสถานแห่งนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่กลับโอนไปให้อยู่ในความดูแลของวัดใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ ทำให้ชาวบ้านที่เคยเข้าไปใช้สถานที่ปฏิบัติธรรม หรือการจัดประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำปี หรือแม้แต่จะเข้าไปทำความสะอาด ต้องทำหนังสือขออนุญาตจากวัดในตัวเมืองที่เป็นผู้ดูแล ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่ายุ่งยาก ทั้งที่โบราณสถานแห่งนี้อยู่ในชุมชน จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ