14 กุมภาพันธ์ 2564 เชลล์เดินหน้าพลังงานสีเขียว

ที่มา : https://www.naewna.com/lady/552491

รอยัลดัทช์เชลล์ หรือ เชลล์ บริษัทพลังงานข้ามชาติ สัญชาติดัทช์และอังกฤษ กล่าวในแถลงการณ์ว่า ได้วางแผนจัดสรรงบประมาณพิเศษมากถึงปีละ 6,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อลงทุนเกี่ยวกับพลังงานสีเขียว ทั้งพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และพลังงานทดแทน พร้อมกับกล่าวว่า การผลิตน้ำมันดิบของบริษัทกำลังลดลงเรื่อยๆ อีกทั้งบริษัทได้วางยุทธศาสตร์เพื่อเร่งการปรับเปลี่ยนเป็นผู้ให้บริการและผลิตภัณฑ์พลังงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเท่ากับศูนย์ และจะส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและสังคมในวงกว้าง ซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด