14 กุมภาพันธ์ 2564 ศกพ. ติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 จากโรงงานผลิตน้ำตาล และปัญหาอ้อยไฟไหม้

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/219911

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมด้วย นายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดี คพ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของพื้นที่เกษตร ปัญหาอ้อยไฟไหม้

นายธีรภัทร กล่าวว่า การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่ดี หากมีการขยายผลไปยังพื้นที่เกษตรอื่นๆ ก็จะช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง PM2.5 และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 ลดการเผาวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้ และนำเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทดแทนการเผา

ด้านนายอรรถพล กล่าวว่า จากการดำเนินงานของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ พบว่า ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละออง PM2.5 ในภาพรวมของประเทศดีขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว ที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี กำแพงเพชร และนครสรรค์ มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ถือเป็นความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองแบบบูรณาการของทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชน และได้เน้นย้ำเกษตรกรที่ปลูกอ้อย ข้าวโพด และข้าวให้ช่วยกันลดการเผาในที่โล่ง เมื่อฝุ่นละออง PM2.5 น้อยลงสุขภาพของประชาชนก็จะดีขึ้นด้วย