14 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟป่า ‘เลย’ ลามหนัก ไหม้ ‘ภูค้อ – ภูสวนทราย’ กว่า 3 พันไร่

ที่มา: https://www.naewna.com/local/472905

บริเวณจุดชมวิววิสาหกิจชุมชนบ้านบุ่งภูค้อ เกิดไฟป่าลุกลามที่ภูค้อ และภูสวนทราย อ. นาแห้ว จนทำให้ชาวบ้านต้องเร่งเข้าไปดับไฟป่า เพื่อไม่ให้ลุกลามเข้าพื้นที่ไร่สวนแนวขอบอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย โดยชาวบ้านนำน้ำมาพักไว้ที่จุดชมวิว เพื่อเป็นจุดกระจายน้ำในการดับไฟป่า ล่าสุดไฟป่าไหม้ภูค้อ และภูสวนทราย ลุกลามไปแล้วกว่า 3,000 ไร่