14 กุมภาพันธ์ 2563 สุดทึ่ง!!ภูมิปัญญาชาวบ้าน “เสวียนไม้ไผ่” ปราบฝุ่น PM2.5

ที่มา: https://www.komchadluek.net/news/agricultural/416690?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=agricultural

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าอุบลราชธานี ได้ทำเสวียนไม้ไผ่ล้อมต้นไม้ เพื่อรณรงค์การใช้ประโยชน์จากใบไม้ มาเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไม้ ลดการเผาขยะใบไม้ และฝุ่นละออง (PM2.5) ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้การทำเสวียนไม้ไผ่รอบโคนต้นไม้  ช่วยให้เราเก็บใบไม้แห้งใส่โคนต้นไม้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย  เมื่อมีการทำความสะอาดก็ให้นำใบไม้ และเศษหญ้า มาใส่ไว้เพื่อให้กลายเป็นปุ๋ย โดยใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ราดลงไปในเสวียนควบคู่กับการรดน้ำต้นไม้ทุกวัน ซึ่งเมื่อใบไม้และเศษหญ้าที่อยู่ในเสวียน เมื่อถูกน้ำหมักจุลินทรีย์ และน้ำเข้าไปผสมแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไม้  เรียกได้ว่าเป็นการบริหารจัดการขยะ ควบคู่ไปกับการทำปุ๋ยจุลินทรีย์ และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างแท้จริง