14 กันยายน 2565 ครม. อนุมัติ 28 ล้าน ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ‘สงขลา-ปัตตานี’

ที่มา : https://www.thaipost.net/district-news/221306

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เคยมีมติเมื่อ 14 ธ.ค. 64 ให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ซึ่งครอบคลุมโครงการเมืองต้นแบบ อ.จะนะ จ.สงขลา ที่ผ่านมา สศช. ได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตามมติ ครม. ไปแล้วรวม 4 ครั้ง ขณะนี้เข้าสู่การดำเนินการจัดทำ SEA ล่าสุดในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 65 ครม. มีมติอนุมัติงบประมาณจำนวน 28.22 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการการจัดทำ SEA ต่อไปภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินการโครงการ 18 เดือน