14 กันยายน 2563 ไม่แห้งแล้ว! ฝนตกเติมน้ำ’อ่างห้วยกระทิง’ ชาวบ้านเฮเปิดล่องแพ-ขายอาหาร

ที่มา : https://www.naewna.com/local/518159

นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมือง ลงตรวจสอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง หมู่ที่ 1 ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมระดับต้นๆของจังหวัดเลย นักท่องเที่ยวที่นิยมล่องแพ ชมธรรมชาติรอบอ่างพบน้ำในอ่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น ร้านค้าบริเวณอ่างเก็บน้ำต่างได้เปิดบริการทั้งขายอาหารและล่องแพได้แล้ว หลังจากปิดกิจการเกือบ 2 ปี เหตุอ่างห้วยกระทิงได้แห้งขอดหนักสุดในรอบ 30 กว่าปี หลังจากมีการสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นมา

นายกิตติคุณ เผยว่า สำหรับอ่างเก็บน้ำหมาน ณ ตอนนี้น้ำในอ่างได้เพิ่มขึ้นและมีน้ำปริมาณในอ่างประมาณ 30 % หรือประมาณ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร ถ้าเต็มอ่างก็อยู่ประมาณ 26 ลูกบาศก์เมตร จากช่วงนี้หลังจากได้มีฝนลงมาทำให้อ่างน้ำหมานได้มีน้ำเข้าอ่างปริมาณมากขึ้นและเข้ามากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการส่งผลให้ทั้งมิติความมั่งคงด้านน้ำมิติมั่นคงด้านการเกษตร และมิติทางการท่องเที่ยวไม่ว่าฝั่งทางห้วยกระทิง หรือฝั่งเก็บน้ำอ่างน้ำหมานตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่มีชาวบ้านได้เปิดบริการนักท่องเที่ยว ทั้งการล่องแพและขายอาหารที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ตอนนี้สามารถเริ่มเปิดบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้แล้ว หลังจากได้ปิดกิจการลงเกือบ 2 ปีที่น้ำได้แห้งขอดไม่สามารถล่องแพได้

ด้านนายธนพัฒน์ บุญเพ็ง ผู้ใหญ่บ้านห้วยกระทิง เผยอีกว่า จากสถานการณ์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อ่างเก็บน้ำหมานได้เกิดวิกฤตเป็นอย่างมาก น้ำได้แห้งขอดจนเกือบถึงก้นอ่าง จากที่อ่างเก็บน้ำหมานเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาให้คนจังหวัดเลยใช้ น้ำในอ่างได้แห้งจนการประปาได้เปลี่ยนเอาน้ำจากแม่น้ำเลยน้ำไปผลิตประปาแทน