14 กรกฎาคม 2565 ร้องตรวจบ่อขยะรีไซเคิล หลังพบขยะอื่นปะปน จ.ปราจีนบุรี

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/582290

ตัวแทนชาวบ้านหมู่ 3 และหมู่ 4 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี กว่า 30 คน เดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ยื่นหนังสือให้ตรวจสอบกรณีบ่อขยะรีไซเคิลเศษผ้า โดยตัวแทนชาวบ้านเล่าว่า ก่อนหน้านี้มีบริษัทเอกชนเข้ามาขอทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการสร้างบ่อขยะรีไซเคิลจากเศษผ้า ซึ่งชาวบ้านไม่ได้คัดค้าน เพราะเห็นว่าไม่มีผลกระทบที่น่ากังวล แต่ต่อมากลับมีการนำขยะชนิดอื่นมาฝังกลบด้วย นายแสวง เบ้าโชติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 เปิดเผยว่า หลังพบปัญหาการแอบนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะชนิดอื่นเข้ามาทิ้งจนทำให้เกิดน้ำเสียไหลเข้าพื้นที่ของชาวบ้าน และไหลลงคลองสาขา และแม่น้ำปราจีนบุรี จึงแนะนำให้ชาวบ้านมาร้องเรียนกับ อบต.วังตะเคียน เพื่อส่งเรื่องให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีตรวจสอบต่อไป