14 กรกฎาคม 2565 จด 5 อุทยานขึ้นทะเบียน “ท้องฟ้ามืด” จุดท่องเที่ยวดาราศาสตร์

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/317470

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 65 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกันผลักดันเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย (Dark Sky in Thailand) ให้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ และเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงมลภาวะทางแสง ทั้งนี้มีอุทยานแห่งชาติ 5 แห่งของกรมอุทยานฯ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติภูแลนคา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ ได้รับคัดเลือก และเข้ารับโล่พร้อมใบประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย ประจำปี 2565 จากนายศรัณย์ โปษยะจินดา ผอ.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นอกจากอุทยานท้องฟ้ามืดทั้ง 5 แห่งแล้ว ยังมีชุมชนอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคล และเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ชานเมือง อีกจำนวน 7 แห่ง รวม 12 แห่ง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย สถานที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในแต่ละรูปแบบ จะได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าเป็น “แหล่งท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ในประเทศไทย” ที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ เช่น คุณภาพท้องฟ้า การบริหารจัดการแสงสว่าง และความเหมาะสมของพื้นที่สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ อีกทั้งสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการสนับสนุนข้อมูล สื่อดาราศาสตร์ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้สนใจรับทราบอย่างทั่วถึง